Q-MEDIA

Tên miền

Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Tổng chi phí năm đầu Tổng chi phí các năm tiếp theo
.com Miễn phí 350.000 đ 299.000 đ 350.000 đ
.net Miễn phí 370.000 đ 370.000 đ 370.000 đ
.info Miễn phí 470.000 đ 470.000 đ 470.000 đ
.org Miễn phí 370.000 đ 370.000 đ 370.000 đ
.biz Miễn phí 430.000 đ 430.000 đ 430.000 đ
.us Miễn phí 268.000 đ 268.000 đ 268.000 đ
Giá trên chưa bao gồm VAT        
         
Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Tổng chi phí năm đầu Tổng chi phí các năm tiếp theo
.vn 770.000 đ 480.000 đ 1.250.000 đ 480.000 đ
.com.vn 670.000 đ 360.000 đ 1.030.000 đ 360.000 đ
.net.vn 670.000 đ 360.000 đ 1.030.000 đ 360.000 đ
.org.vn 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
.info.vn 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
.gov.vn 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
.edu.vn 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
.biz.vn 670.000 đ 360.000 đ 1.030.000 đ 360.000 đ
.name.vn 82.000 đ 52.000 đ 134.000 đ 52.000 đ
.pro.vn 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
.health.vn 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
.ac.vn 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví dụ: hanoi.vn, haiphong.vn,…) 490.000 đ 260.000 đ 750.000 đ 260.000 đ
Giá trên chưa bao gồm VAT        
Chat Zalo với Qmedia