Q-MEDIA

Tên miền

Tên miền Quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Tổng chi phí năm đầu Tổng chi phí các năm tiếp theo
.com Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.net Miễn phí 319.000 đ 319.000 đ 319.000 đ
.info Miễn phí 370.000 đ 370.000 đ 370.000 đ
.org Miễn phí 299.000 đ 299.000 đ 299.000 đ
.biz Miễn phí 370.000 đ 370.000 đ 370.000 đ
.us Miễn phí 268.000 đ 268.000 đ 268.000 đ
Giá trên chưa bao gồm VAT        
         
Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm Tổng chi phí năm đầu Tổng chi phí các năm tiếp theo
.vn 350.000 đ 480.000 đ 830.000 đ 480.000 đ
.com.vn 350.000 đ 360.000 đ 710.000 đ 360.000 đ
.net.vn 350.000 đ 360.000 đ 710.000 đ 360.000 đ
.org.vn 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.info.vn 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.gov.vn 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.edu.vn 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.biz.vn 350.000 đ 360.000 đ 710.000 đ 360.000 đ
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ 60.000 đ 30.000 đ
.pro.vn 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.health.vn 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
.ac.vn 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví dụ: hanoi.vn, haiphong.vn,…) 230.000 đ 260.000 đ 490.000 đ 260.000 đ
Giá trên chưa bao gồm VAT        
Chat Zalo với Qmedia