Tên Miền

Tên Miền

Bảng giá đăng ký tên miền


Tên miền Việt Nam Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer  
.vn 350.000 đ 480.000 đ Miễn phí  
.com.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí  
.net.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí  
.org.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  
.info.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  
.gov.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  
.edu.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  
.biz.vn 350.000 đ 350.000 đ Miễn phí  
.name.vn 30.000 đ 30.000 đ Miễn phí  
.pro.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  
.health.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  
.ac.vn 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  
Tên miền địa giới hành chính .VN (ví du: hanoi.vn, haiphong.vn,…) 200.000 đ 200.000 đ Miễn phí  

Tên miền Quốc tế Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Phí Transfer  
.com Miễn phí 253.000 đ 253.000 đ  
.net Miễn phí 253.000 đ 253.000 đ  
.org Miễn phí 253.000 đ 253.000 đ  
.info Miễn phí 198.000 đ 198.000 đ  
.us Miễn phí 253.000 đ 253.000 đ  
.biz Miễn phí 253.000 đ 253.000 đ  
.cc Miễn phí 748.000 đ 748.000 đ  
.asia Miễn phí 385.000 đ 385.000 đ  
.eu Miễn phí 264.000 đ 264.000 đ  
.me Miễn phí 572.000 đ 572.000 đ  
.tel Miễn phí 308.000 đ 308.000 đ  
.ws Miễn phí 330.000 đ 330.000 đ  
.name Miễn phí 275.000 đ 275.000 đ  
.tv Miễn phí 858.000 đ 858.000 đ  
.mobi Miễn phí 418.000 đ 418.000 đ  
.bz Miễn phí 600.000 đ 600.000 đ  
.mn Miễn phí 900.000 đ 900.000 đ  
.in Miễn phí 330.000 đ 330.000 đ  
.co.uk Miễn phí 195.000 đ 195.000 đ  
.co Miễn phí 600.000 đ 600.000 đ  
.ca Miễn phí 350.000 đ 350.000 đ  
.es Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ  
.de Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ  
.xxx Miễn phí 2.390.000 đ 2.390.000 đ  
.com.ru Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ  
.pro Miễn phí 350.000 đ 350.000 đ  
.sx Miễn phí 1.399.000 đ    
.pw Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ  
.nl Miễn phí 240.000 đ 240.000 đ

Tin liên quan

Bình luận của bạn

Hỗ trợ trực tuyến

0967.854.232

Copyright :2017 Design by Q-Media - Bản quyền thiết kế website thuộc Q-Media